We weten allemaal hoe belangrijk samenwerken is. Voor het realiseren van mooie resultaten, voor het oplossen van problemen en ook om ons verbonden te voelen. Een belangrijke voorwaarde voor ons welbevinden. Al van jongs af aan hebben we een rol in allerlei teams. In sommige daarvan loopt het lekker en voelen we ons als een vis in het water. In andere teams gaat het stroef en komen we maar moeizaam tot resultaten. Daarbij maakt het trouwens niets uit of het om een school- werk- of sportteam gaat. 

Omdat teamwork zo waardevol is, zijn er stapels literatuur beschikbaar over teams. Steeds met de insteek de geheimen van een goed functionerend team te ontrafelen. Om daarmee goed werkende teams te kunnen samenstellen en problematische teams te kunnen helpen.

Veelal denken we dat vooral de samenstelling van een team cruciaal is. Bij het samenstellen van teams wordt dan ook niet zelden rekening gehouden met de verschillende teamrollen. Een beetje evenwichtige verdeling van de rollen lijkt ideaal. 

Uit onderzoek door en bij Google blijkt dat het niet de samenstelling is die bepaalt of het team succesvol is. Het geheim van succesvolle teams is niet wie er in zit, maar hoe het team werkt. Psychologische veiligheid in een team blijkt de sleutelvariabele te zijn. En die veiligheid is gebaseerd op twee principes; ieder teamlid moet zich kunnen uitspreken en binnen het team houdt iedereen rekening met elkaars gevoelens.

Ongelooflijk leerzaam vind ik. Het brengt succesvol samenwerken immers weer een flink stuk dichterbij.

Marieke Kooiman

Dankjewel Charles Duhigg, voor het delen van het geheim in “Sneller, slimmer, beter”.