Prioritijd aan diversiteit in vergaderingen

Vergaderen is leuk! Tenminste, als het lukt om samen tot afspraken en besluiten te komen die ook gedragen worden en vervolg krijgen. Want hoe vaak gebeurt het niet dat afspraken die in een vergadering worden gemaakt  al in de eerste minuten na de bijeenkomst ter discussie worden gesteld. Wie kent het niet,  overvolle agenda en tijdsdruk die leidend is in de besluitvorming? Als je geluk hebt, vindt nog een democratisch principe plaats waarbij meerderheid van stemmen de doorslag geeft. Maar vaak is er geen ruimte voor verschillende zienswijzen en is degene die het hardst roept, ook degene die uiteindelijk bepaalt.

Kan dat nu niet anders? Zeker! In onze workshop en ontdek je dat ruimte geven aan verschillende meningen effectief is, leuk kan zijn en niet automatisch betekent dat overleg meer tijd vraagt.