Van een 8 naar een 8

Van goed naar beter…

Dit was de opgave waar het detentiecentrum Rotterdam zichzelf voor heeft geplaatst. Onze omgeving is volop in beweging en dit vraagt van de organisatie flexibiliteit met behoud van kwaliteit. We willen van een 8 naar een 8! Excelleren door daadwerkelijk te ontwikkelen in plaats van alleen te praten over veranderen.
De termen flexibel en toekomstvast zijn daarbij leidend. Nog niet duidelijk is welke route we hebben te lopen en wat dit betekent voor al onze medewerkers.

Vragen die we ons zelf stellen zijn:
Hoe hebben we ons dan te gedragen?
Wat zegt dat over de wijze waarop we het werk organiseren?
En hebben we wel de passende structuur?
Wat is mijn aandeel in dit proces?
Hoe verhoud ik mij in mijn ontwikkeling ten opzichte van de gewijzigde opdracht? 

Om ons bij deze zoektocht te helpen hebben we Stelvio gevraagd ons te begeleiden. Samen met hen hebben we gekeken naar een aanpak waarbij we in de dagelijkse praktijk de verandering vorm hebben gegeven met daarbij steeds het eindresultaat voor ogen.

 

Allereerst is Stelvio aan de slag gegaan met het MT en ons Middenkader. Ze hebben hen begeleid in het veranderingsproces door simpelweg te ‘coachen-on-the-job’. Een soort van buitenspiegel zijn ze dan. Op team- en individueel niveau geven zij terug wat ze zien, waarbij ze ook confronteren. Het leren luisteren naar deze feedback en het vervolgens doorvragen vanuit nieuwsgierigheid heeft ons geholpen om – buiten onze belevingswereld – elementen toe te voegen die het proces en daarmee het eindresultaat positief beïnvloed hebben.

Naast een positief effect op onze organisatiedoelstellingen heeft dit het gewenste (bij)effect gehad dat er saamhorigheid is ontstaan doordat mensen zich kwetsbaar zijn gaan opstellen. Individuen en teams hebben handvatten gekregen om het gesprek aan te gaan over hun kwetsbaarheden en patronen die ze met elkaar hebben ontwikkeld. Bovenal heeft het ons gebracht dat onze communicatie gedurende het proces meer open was, waardoor mensen ‘on the job’ direct konden schakelen.

Stelvio heeft hiermee in ons detentiecentrum een bijdrage geleverd aan een gezonde organisatiecultuur waarbij er sprake is van medewerkersparticipatie en transparantie tussen de verschillende organisatielagen. Na anderhalf jaar intensieve begeleiding hebben we nu een veilige en prettige werksfeer.

De kracht van Stelvio valt te beschrijven als, oprecht, begripvol confronterend, analytisch meedenkend en zoekend. Zij zijn bovenal professioneel in hun begeleiding op het sociologische proces.

Roger Pellemans

Vestigingsdirecteur, Detencentrum Rotterdam