Wat is goede zorg?

In het werk worden medewerkers geconfronteerd met lastige vraagstukken over wat nu goede zorg is. Met het oog op de toekomstige inhoud van het werk en de veranderende visie op hoe zorg geleverd dient te worden, is Stelvio gevraagd bij te dragen aan dit complexe vraagstuk.  

 

Tijdens twee themadagen hebben ruim 200 medewerkers kennis gemaakt met de methode van Moreel Beraad. Op tafel kwamen vraagstukken over hoe mensen bijvoorbeeld eigen regie kunnen hebben op een betekenisvol leven of hoe invulling gegeven wordt aan een zinvolle dagbesteding. Onder leiding van professionele gespreksleiders zijn mensen in kleine groepen in dialoog gegaan over bijbehorende dilemma’s.  

Het leidde tot goede gesprekken die open, zonder oordeel en vanuit nieuwsgierigheid met elkaar gevoerd zijn. Doordat de dialoog echt op gang kwam, werden verschillen zichtbaar en was er ruimte het perspectief te verbreden. Plezierig, waardevol om daarvoor tijd vrij te maken en inspirerend. De opdrachtgever realiseert zich ook om een veranderende visie op zorg breed gedragen te krijgen, voortzetting van dergelijke gesprekken van groot belang is. Waarbij managers en leidinggevenden verbreding op de bestaande perspectieven actief hebben in te brengen. Met dit inzicht kan een volgende stap in het veranderproces gezet worden.