Prioritijd aan diversiteit in vergaderingen

Prioritijd aan diversiteit in vergaderingen

Prioritijd aan diversiteit in vergaderingen

Vergaderen is leuk! Tenminste, als het lukt om samen tot afspraken en besluiten te komen die ook gedragen worden en vervolg krijgen. Want hoe vaak gebeurt het niet dat afspraken die in een vergadering worden gemaakt  al in de eerste minuten na de bijeenkomst ter discussie worden gesteld. Wie kent het niet,  overvolle agenda en tijdsdruk die leidend is in de besluitvorming? Als je geluk hebt, vindt nog een democratisch principe plaats waarbij meerderheid van stemmen de doorslag geeft. Maar vaak is er geen ruimte voor verschillende zienswijzen en is degene die het hardst roept, ook degene die uiteindelijk bepaalt.

Kan dat nu niet anders? Zeker! In onze workshop en ontdek je dat ruimte geven aan verschillende meningen effectief is, leuk kan zijn en niet automatisch betekent dat overleg meer tijd vraagt.

 

 

 

 

 

Van een 8 naar een 8

Van een 8 naar een 8

Van een 8 naar een 8

Van goed naar beter…

Dit was de opgave waar het detentiecentrum Rotterdam zichzelf voor heeft geplaatst. Onze omgeving is volop in beweging en dit vraagt van de organisatie flexibiliteit met behoud van kwaliteit. We willen van een 8 naar een 8! Excelleren door daadwerkelijk te ontwikkelen in plaats van alleen te praten over veranderen.
De termen flexibel en toekomstvast zijn daarbij leidend. Nog niet duidelijk is welke route we hebben te lopen en wat dit betekent voor al onze medewerkers.

Vragen die we ons zelf stellen zijn:
Hoe hebben we ons dan te gedragen?
Wat zegt dat over de wijze waarop we het werk organiseren?
En hebben we wel de passende structuur?
Wat is mijn aandeel in dit proces?
Hoe verhoud ik mij in mijn ontwikkeling ten opzichte van de gewijzigde opdracht? 

Om ons bij deze zoektocht te helpen hebben we Stelvio gevraagd ons te begeleiden. Samen met hen hebben we gekeken naar een aanpak waarbij we in de dagelijkse praktijk de verandering vorm hebben gegeven met daarbij steeds het eindresultaat voor ogen.

 

Allereerst is Stelvio aan de slag gegaan met het MT en ons Middenkader. Ze hebben hen begeleid in het veranderingsproces door simpelweg te ‘coachen-on-the-job’. Een soort van buitenspiegel zijn ze dan. Op team- en individueel niveau geven zij terug wat ze zien, waarbij ze ook confronteren. Het leren luisteren naar deze feedback en het vervolgens doorvragen vanuit nieuwsgierigheid heeft ons geholpen om – buiten onze belevingswereld – elementen toe te voegen die het proces en daarmee het eindresultaat positief beïnvloed hebben.

Naast een positief effect op onze organisatiedoelstellingen heeft dit het gewenste (bij)effect gehad dat er saamhorigheid is ontstaan doordat mensen zich kwetsbaar zijn gaan opstellen. Individuen en teams hebben handvatten gekregen om het gesprek aan te gaan over hun kwetsbaarheden en patronen die ze met elkaar hebben ontwikkeld. Bovenal heeft het ons gebracht dat onze communicatie gedurende het proces meer open was, waardoor mensen ‘on the job’ direct konden schakelen.

Stelvio heeft hiermee in ons detentiecentrum een bijdrage geleverd aan een gezonde organisatiecultuur waarbij er sprake is van medewerkersparticipatie en transparantie tussen de verschillende organisatielagen. Na anderhalf jaar intensieve begeleiding hebben we nu een veilige en prettige werksfeer.

De kracht van Stelvio valt te beschrijven als, oprecht, begripvol confronterend, analytisch meedenkend en zoekend. Zij zijn bovenal professioneel in hun begeleiding op het sociologische proces.

Roger Pellemans

Vestigingsdirecteur, Detencentrum Rotterdam

Wat is goede zorg?

Wat is goede zorg?

Wat is goede zorg?

In het werk worden medewerkers geconfronteerd met lastige vraagstukken over wat nu goede zorg is. Met het oog op de toekomstige inhoud van het werk en de veranderende visie op hoe zorg geleverd dient te worden, is Stelvio gevraagd bij te dragen aan dit complexe vraagstuk.  

 

Tijdens twee themadagen hebben ruim 200 medewerkers kennis gemaakt met de methode van Moreel Beraad. Op tafel kwamen vraagstukken over hoe mensen bijvoorbeeld eigen regie kunnen hebben op een betekenisvol leven of hoe invulling gegeven wordt aan een zinvolle dagbesteding. Onder leiding van professionele gespreksleiders zijn mensen in kleine groepen in dialoog gegaan over bijbehorende dilemma’s.  

Het leidde tot goede gesprekken die open, zonder oordeel en vanuit nieuwsgierigheid met elkaar gevoerd zijn. Doordat de dialoog echt op gang kwam, werden verschillen zichtbaar en was er ruimte het perspectief te verbreden. Plezierig, waardevol om daarvoor tijd vrij te maken en inspirerend. De opdrachtgever realiseert zich ook om een veranderende visie op zorg breed gedragen te krijgen, voortzetting van dergelijke gesprekken van groot belang is. Waarbij managers en leidinggevenden verbreding op de bestaande perspectieven actief hebben in te brengen. Met dit inzicht kan een volgende stap in het veranderproces gezet worden.  

Lean Leergang

Lean Leergang

Leergang

‘de kunst van verbeteren’

Organisaties zijn voortdurend in verandering en het tempo is hoog. Jouw organisatie ook, je zit er middenin of bent gevraagd een verandering vorm te geven. Je ziet vele mogelijkheden en kansen om bij te dragen aan verbeteringen, maar zoekt nog naar effectieve strategieën om impact te hebben met een slimme inzet van je eigen energie. En je wil daarbij je hele team meenemen in een succesvol traject. De leergang “De kunst van het verbeteren” gaat over die impact en het verbinden van mensen in verandering, niet omdat je ze zover krijgt, maar omdat je kan laten zien hoe eenvoudig veranderen kan zijn, hoe gaaf het is om er mee bezig te zijn en dat je samen resultaten kan bereiken waar je bijna niet van durfde te dromen.

 

Waarom “de kunst van verbeteren”

Wij leren je dat je continu verbeteren een gewoonte kan worden. Iets waar je niet steeds over na hoeft te denken, iets waarvoor je geen uitgewerkte plannen nodig hebt, of veel vergaderingen. Het wordt voor jou net zo gewoon als tandenpoetsen. En dat werkt aanstekelijk. Je zal zien dat mensen om je heen ook warmlopen voor continu verbeteren als het overzichtelijk wordt en dat kun jij hen bieden! Zo lever je iedere dag een beetje meer waarde aan je klanten en collega’s, verbeter je stap voor stap de kwaliteit van je werk en bereik je samen met anderen makkelijker je doelen. Wij laten je zien dat de uitkomst dan echt meer is dan de som der delen.

Wat maakt deze training anders dan andere LEAN opleidingen?

Veel Lean opleidingen richten zich op het intrainen van tools. Dat is heel nuttig en vaak helpt dat je al om effectiever te worden in het verbeteren in je werksituatie. Het nadeel ervan is echter dat je wie je bent en hoe jij tegen veranderen aan kijkt vaak onvoldoende wordt betrokken. Een gemiste kans want jouw kijk op dingen, drive en  persoonlijkheid bepalen welke tools en inzet je impact en waarde écht kunnen vergroten.

Om die reden pakken wij het anders aan; samen gaan we op zoek naar wat echt belangrijk is voor jou, jouw klanten, medewerkers en andere betrokkenen. En hoe je daaraan met behulp van de rijke lean filosofie een wezenlijke bijdrage kunt leveren. We leren je te werken vanuit eenvoud. Het stellen van eenvoudige vragen, het denken van eenvoudige gedachten en het vinden van eenvoudige oplossingen. Eenvoud geeft richting en focus.

Tijdens de leergang gaat het dus om meer dan alleen het vergaren van kennis en het oefenen van vaardigheden. Je maakt zélf een ontwikkeling door. Samen leren, uitproberen en reflecteren ervaren en doen maakt dat je zult ervaren uitvinden waar het bij continu verbeteren over gaat, en wat welk gedrag en welke patronen daarbij behulpzaam zijn en welke niet. Je vergroot daarmee structureel de waarde voor je organisatie.

Voor wie

Deze training is voor zelfbewuste leidinggevenden, projectleiders, teamleiders en adviseurs met;

 • Minimaal 5 jaar werkervaring
 • Enige ervaring met veranderprocessen; of je wilt zelf een verandering introduceren binnen jouw organisatie
 • Een mensgerichte houding.

De groep bestaat uit 8 tot 12 personen. Op die manier is er voldoende aandacht voor alle deelnemers. Wij creëren een veilige leeromgeving waarin je waardevol met en van elkaar kan leren over jezelf én over jouw werksituatie.

Waarmee ga je naar huis?

Na het volgen van deze leergang weet je

 • waar het leveren van klantwaarde echt over gaat
 • hoe belangrijk respect voor mensen is in het bereiken van ambities
 • wat er nodig is voor systematisch verbeteren

Kun je

 • mensen meenemen in leren & verbeteren
 • aan de slag met het patroon van verbeteren
 • mensen die aan verbeteringen werken coachen
Heb je

 • een wezenlijke verbetering tot stand gebracht in de organisatie waar je werkt
 • grote stappen gezet in je eigen persoonlijke EN professionele ontwikkeling
 • zicht op de sterke en zwakke plekken in jouw persoonlijk leiderschap
 • vertrouwen in het kunnen realiseren van ongekende ambitie

En sta je te trappelen om verder te gaan.

Praktische informatie

In de leergang ben je een jaar lang dagelijks actief bezig met leren en verbeteren. De training omvat 18 leer en praktijk dagen.

We organiseren de leergang in het midden van het land. De praktijkdagen vinden zoveel mogelijk plaats op een van de werkplekken van de deelnemers.

Wat je krijgt en wat we je leren

Wij leren je met aandacht en goede zorg te werken aan wat van waarde is voor jou en je organisatie. En daarbij leer je steeds beter wat je kunt doen als je niet weet wat je moet doen om ongekende ambities voor elkaar te krijgen. We zijn vriendelijk, maar genadeloos als het gaat om oefenen in de praktijk.

Door vele experimenten verzamel je een schat aan leerervaringen over wat voor jou werkt en wat niet en ontwikkel je zicht op wat helpt om anderen in beweging te krijgen.

Aan het einde van de leergang resulteert dat in een werkstuk. Daarin laat je zien hoe verbeteren je tweede natuur is geworden, hoe je geduld op de proef is gesteld, hoe discipline is uitgedaagd en je nauwgezet in heel veel kleine stappen aan een ongekende ambitie hebt gewerkt.

Wie wij zijn

Wij zijn Marieke Kooiman en Erik Manschot en hartstochtelijke fans van klantwaarde en begeleiden medewerkers, adviseurs en leidinggevenden bij het verbeteren van resultaten en het realiseren van ongelooflijke ambities. We hebben ruime ervaring in het verbeteren van processen en organisaties als adviseur en coach. We zijn succesvol, omdat we oplossingen steeds zoeken in proceskracht én menskracht. We zetten mensen werkelijk aan tot verbeteren. We enthousiasmeren en we gaan de confrontatie aan. We zijn volhouders, we laten ons niet afleiden en we zijn gewend om dagelijks te verbeteren.

Wij zijn naast trainers gedurende het traject je persoonlijke verbetercoach; wij gidsen je door onbekend terrein.

 

Wat we van je vragen

Dat je de ambitie hebt om je wereld een beetje beter, slimmer en mooier te maken. Omdat je gelooft dat waarde vergroten uiteindelijk zoveel meer oplevert dan groei alleen. En dat je daar met hart en ziel voor gaat. Dat betekent dat je bereid bent kritisch naar jezelf te kijken en niet wegloopt als het lastig wordt. Je houdt wel van een uitdaging en gelooft in synergie effecten van samen leren en werken.

Heb je zin gekregen om mee te doen, wil je meer weten of gewoon contact met één van ons? Bel of mail dan alsjeblieft even.

Op weg naar een andere cultuur

Op weg naar een andere cultuur

Op weg naar een andere cultuur

TrafficLink is actief in een dynamische en snel veranderende markt. Dit betekent dat ook de organisatie continue moet innoveren en zich heeft aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dit vraagt om een cultuur waarbij eenieder zich betrokken en verantwoordelijk in voelt.  Wij hebben Stelvio gevraagd ons hierbij te helpen. 
 
Theorie is leuk maar het echte werk moet on the job gebeuren. Vandaar dat Stelvio in nauw overleg met ons een programma heeft opgezet rondom de werkprocessen. Hierdoor kon de verworven kennis en ervaring ook direct worden ingezet op de werkvloer.  

Door deze aanpak waren de resultaten als snel zichtbaar binnen het bedrijf en hebben we een belangrijke stap gezet in de richting van de gewenste verantwoordelijkheidscultuur. Periodieke evaluaties met Stelvio borgen deze verandering voor de lange termijn. Het gevolg is dat wij, ondanks de dynamiek van onze omgeving toch in staat zin om kwalitatief hoogwaardige producten tijdig af te leveren bij onze klanten. 

Frank Ottenhof

CEO, TrafficLink